Souza zaterdag, 21 januari 2023

door Marscha van Noesel

Aanwezig: Conny, Gerard, Jeanine, Marijke R. Eke, Josje, Robert, Nasima en ondergetekende. Afwezig: Marijke van P. Marion, Margot en Annet

Gelukkig: Souza blijft!

We hadden eind vorig jaar afgesproken eens goed na te denken over gewetensvragen: wat heeft Souza jou te bieden, v.v en wat verwacht je van de Schildergroep als geheel en van elk lid afzonderlijk en individueel. Nogal een pakketje huiswerk.

Bij de koffie met koek van Marscha gingen we het rijtje af. Samenvattend was iedereen het er over eens dat Souza moet blijven, maar dat de oorspronkelijke doelstellingen wel in de duisternis zijn verdwenen. Gezellig was het wel, maar elkaar stimuleren, tentoonstellingen bezoeken, vernieuwen, exposities organiseren, je ontwikkelen, elkaars werk bespreken en experimenteren met technieken kwam er steeds minder van. Dus: terug naar af.

Ook de notulen van 1984 er nog eens bij gepakt.  Doordat de zojuist genoemde doelstellingen niet uit de verf kwamen, dachten sommigen er zelfs over de pijp maar aan Maarten te geven, maar bij gebrek aan een goed alternatief dat toch maar niet deden. Of er niet toe kwamen een streep te zetten onder de groep, omdat er taken te doen zijn, zoals de kas bij houden (Conny), de verslagen maken (Marscha) en de docenten en nieuwe leden bezoeken (Robert, Eke). Wensen en ideeën bleken toch sterke overeenkomsten te vertonen bij iedereen: zoals docenten uitnodigen (Conny), exposities organiseren (allen), interesse in elkaars werk tonen, meer experimenteren en niet blijven hangen in je comfort-zône en vooral ook zoveel mogelijk komen.

Andere opmerkingen waren er ook: nadenken of van 10 tot 16.00uur niet te lang is (Harm), maar daar staat tegenover dat wanneer er een serieuze werkbespreking is er zeker al tegen kwart voor 3 gestopt moet worden. Ontwikkelen van aandacht voor Souza op de website actueel houden door bijvoorbeeld weer de kunstenaar van  de maand er op te zetten (Robert en Marscha). Elkaars atelier bezoeken of workshops aan elkaar geven over nieuwe en nog niet voor iedereen geen bekende technieken. Dagje uit organiseren (Harm) naar een expo ergens in het land. Individueel de social media inzetten voor meer aandacht mits we weer wat te melden hebben uiteraard. Voordat iedereen aan de slag gaat na het uitwisseling koffie momentje een korte meditatie inlassen (Josje). Contacten zoeken met andere kunstenaarsgroepen, ook andere disciplines, dichters, schrijvers, musici. (Nasima) Wie wel eens heeft gedacht te stoppen, krabbelde toch terug, omdat ‘we’ al zolang bestaan en elkaar al zolang kennen, veertig jaar dus binnenkort. Jubileum vieren? Alleen als we weer boven Jan zijn en geen uitgeblust stel individualisten die navelstaarderig zijn verstard…..nou nou ietwat overdreven.

Voor het komend seizoen zijn de namen van enkele docenten genoemd: Annet Wilbrink, Marcel Goossen en Robin d’Arcy Shillcock.

Tot slot van deze vergadering over de toekomst van Souza een spreuk voor aan de muur van de Chines versie van de Bond Zonder Naam: Life  begins at the end of your comfort-zône. (Yubing Zhang)

Souza verkeerde dus wel in de gevarenzone. U bent gewaarschuwd en een gewaarschuwde groep telt voor twee. Dat bleek deze zaterdag wel. Het was lang geleden dat we een serieuze werkbespreking hebben gehouden volgens de ons onderwezen methode, de fenomenologische beeldbeschouwing. Direct na het rondje met de vraag ‘ga je door’ en ís er genoeg wat Souza jou te bieden heeft en v.v. ging iedereen flink aan de slag.

Tot de middagstop met heerlijke soep van Josje. Daarna zetten we nog wat puntjes op de i .

Jeanine met een portret van een mooie dame met een vogeltje, kolibrie, in haar hand onder het motto beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.

Nasima schilderde net als Jeanine figuratief, een groepje mensen sommigen met armen in de lucht, zwaaiend, juichend, afwijzend, we kwamen er nog niet achter met welke emotie en waarnaar de lui stonden te kijken.

Eke ging verder met haar bomenrij langs de waterkant, waarmee ze vorige keer al  bezig was.

Robert intensief aan de slag met een kleurenstudie voor zijn nieuwe portret, een meisje met rood lang haar met zoals later bleek een telefoon in haar hand.

Conny tekende haar op de computer geprinte composities verder in. De kleine lijntjes met de stiften, handwerk en de composities ook spannend en verrassend wanneer je weet dat het een uitvergroting is van een alledaags voorwerp, zoals een gesp of een vaas.

Harm  werkte aan vier kleinere werken (25×25) bestemd voor zijn dochter om ze naast elkaar of boven elkaar op te hangen. De schilderijtjes, waarvan er later nog twee bij komen, hadden duidelijk verbinding met elkaar door lijnen en rondingen armen kleurenspel.

Gerard was bezig met zijn boerderij op doek, boompje links, struikje rechts met voldoende licht en spannende roze wolkenpartij. Genoeg idylle om te verlangen naar een fietstochtje in die buurt ware het niet dat er op deze zaterdag een straffe koude noorderwind door het land raasde. Overigens omwille van de taal geschiedvervalsing, want het bleke winterzonnetje scheen

Marijke had een groot werk onder handen, hoewel het mij aan IJsland herinnerde was het voor haar dit keer niet, maar wel een abstracte weergave van een wolkenspel met de aarde. Koude kleuren maar met een vleugje warmte.

Josje had iets anders in haar hoofd: een ruggengraad die ze voor de wachtkamer van haar chiropractor maakte. Hopelijk geeft de weergave de komende patiënt genoeg fiducie .

En toen de werkbespreking zonder oordelen en opmerkingen als leuk en mooi:

Dat gaat zo:

Josje: papier, portretmodel, acrylverf, kleuren contrasterend, je oog trekt naar het midden, aardekleuren, het witte trekt naar de achtergrond, bij anderen juist naar de voorgrond, expressieve toets en het werk is in uitvoering.

Nasima: mdf, 25×25, gesso en acryl, ondergrond ritmisch, figuratief, grijs-wit en blauwige tinten, sombere kleuren.

Eke: landschap , canvas, acryl. Contrasterend qua kleur en qua toonwaarde, losse toets, weerspiegeling. Het schilderij op zijn kop geeft het voor de meesten een logischer weergave van het landschap: ineens staan de bomen recht overeind en klopt klotp de weerspiegeling. Andersom blijf je langer kijken weliswaar met de vraag: hoe zit het nu?

Robert: Portret, rechthoekig, mdf, olieverf, meisje voor een zwart vlak aan een tafel, tonaal contrast, toonwaarde, lichte-donkere elementen naast elkaar, notan. Het is een kleurenstudie, bijvoorbeeld naar het wit, witter dan hij het nu heeft kan het niet.

Marijke: vierkant, acryl, canvas, abstract, veel structuur, gelaagd, witte plek in het midden trekt de aandacht, roze tinten en grijze warme tinten. Geen duidelijke horizon.

Harm: 4x vierkant, gelijkvormig, evenwichtige repeterende vlakverdeling, tonaal contrast, vormcontrast. Sommige krijgen het idee dat het de drukte in het verkeer verbeeldt. Op elk schilderijtje een ronde vorm als een langzaam ondergaande zon.

Conny: portretvorm, papier, inkt met printer, kleur grijs-blauw ritmisch, rechte lijnen, wat de oorspronkelijke vormen waren is niet meer herkenbaar, bijvoorbeeld een uitgevergrote bloem.

Gerard: landschap, doek, olieverf, rechthoekig, harde overgangen van bosje naar omgeving, felkleurig boerderijtje, verzadigde kleuren, contrasterend.

Marscha: Robuuste kleuren, geel trekt de aandacht, gelaagd.

Zo dat was het uitgebreide verslag van 21 januari 2023.

Volgende bijeenkomst: zaterdag 18 februari, koek Jeanine, soep??? Meld je even op de souza app

Met groet, Marscha

Wil je dit bericht delen? Dat kan:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *