Souza Zaterdag

Souza zaterdag, 18 MAART 2023

door Marscha van Noesel Aanwezig: Harm, Gerard, Robert, Marion, Conny, Eke, Marijke van P., Margot ,Marijke R., Jeanine, Annet en Marscha. Afwezig: Josje en Nasima Met begeleiding van Anneke Wilbrink Thema : Bomen ‘Het spel van het schilders avontuur’ Bij de koffie (met koek van Gerard) deed Anneke Wilbrink, onze docent voor deze dag , kunstschilder uit Zwolle, haar passie en drijfveren voor de schilderkunst uit de doeken. Ze ondersteunde haar verhaal met een expositie van haar werk. ’Ik schilder vanuit mijn gevoel steden, oud en nieuw. Ik houd van tegenstellingen. Ik wil er doorheen kunnen kijken, alsof je er

Lees verder »

Souza zaterdag, 18 februari 2023

door Marscha van Noesel Aanwezig: Marijke R., Marijke van P. Robert, Harm, Gerard, Margot, Marion, Jeanine, Conny, Josje, Annet, Eke en Marscha. Hallo SouzaVolle bak deze zaterdag bij de koffie met koek van Marijke R.. De vorige Souza bijeenkomst in januarihebben we lang gediscussieerd, waarvan nu de vruchten zijn geplukt. Daarom viel er dit keer niet zoveel te bespreken. Alleen de voorbereiding voor 18 maart als Anneke Wilbrink ons komt begeleiden. Iedereen kijkt er naar uit. Vraag: thuis al vast voorbereidend werk doen? Ze heeft haar ideeën al op de mail gestuurd, waar je wel mee voort kan. Het scheelt tijd op

Lees verder »

Souza zaterdag, 21 januari 2023

door Marscha van Noesel Aanwezig: Conny, Gerard, Jeanine, Marijke R. Eke, Josje, Robert, Nasima en ondergetekende. Afwezig: Marijke van P. Marion, Margot en Annet Gelukkig: Souza blijft! We hadden eind vorig jaar afgesproken eens goed na te denken over gewetensvragen: wat heeft Souza jou te bieden, v.v en wat verwacht je van de Schildergroep als geheel en van elk lid afzonderlijk en individueel. Nogal een pakketje huiswerk. Bij de koffie met koek van Marscha gingen we het rijtje af. Samenvattend was iedereen het er over eens dat Souza moet blijven, maar dat de oorspronkelijke doelstellingen wel in de duisternis zijn

Lees verder »

Souza zaterdag, 17 december 2022

door Marscha van Noesel Hallo allemaal, Na de koek (van Marion) en koffie van Van Nelle wisselden we wat ervaringen uit, waarna we tijdens de soep wat dieper in gingen op de doelstellingen van Souza. Daarover straks meer. Jammer dat we met zessen waren, maar dat had ook voordelen: Margo kon zich zodoende het hele lokaal toe-eigenen om eens lekker haar ideeën voor de Van Gogh expositie te ontwikkelen. Talloze sjablonen voor haar werk lagen verspreid over diverse tafels. Wat er tevoorschijn kwam, was een artistiek , creatief en verrassend architectonisch ontwerp van de brug waar van Gogh op uitkeek

Lees verder »

Souza zaterdag, 15 oktober en 19 november 2022

door Marscha van Noesel Hallo allemaal Het viel mij op dat sommigen het verslag van 15 oktober j.l. hadden gemist. Dat klopt. Ik heb het niet gemaakt! Waarom niet? Ik had zoveel meer lezers gehad, want die waren die zaterdag afwezig en die wilden wel graag weten wat er ‘achter hun rug’ was afgesproken. Nou: niets. Wel hebben de aanwezigen lekker gewerkt, maar zo lekker dat ik er nu geen ‘actuele herinneringen’ meer aan heb. Anders dan gisteren: de helft van het aantal leden was dit keer aanwezig: Marion, Marijke R., Marijke van P., Nasima, Jeanine, Gerard, Margot( bij de

Lees verder »

Souza Zaterdag, 21 mei 2022

MET Z’N ACHTEN Het was een klein gezelschap deze keer: Margot, Conny, Josje, Eke, Marion, Gerard, Harm en ondergetekende. Allereerst verwelkomde we Josje Boetzkes! Zij voelde zich meteen thuis in de groep en dat was ook voor iedereen duidelijk. Ze schildert abstract. Kijk op haar website: josjeboetzkes.com en je leest dat ze op 7 april 1962 is geboren dus ze haalt de gemiddelde leeftijd van de Souzagroep weer naar beneden constateerde een van de acht aanwezigen. Ondanks de halvering van de groep werd er deze schilder dag toch geïnspireerd en volhardend gewerkt. Met tussendoor genieten van de soep van Eke

Lees verder »

Souza Zaterdag, 23 april 2022

Aanwezig:Robert, Eke, Marion, Harm, Gerard, Marijke R. Jeanine, Annet, Nasima, Mia en Marscha (schrijver van dit stuk).Marijke van P. had drukke werkzaamheden in de Grote Kerk te Emmen. Ga die expo daar zien! Over abstract en beeldend verhalen Het vertrek van Jettie stemde iedereen wat treurig. Ze was al bijna 25 jaar lid van Souza. Alom respect voor het besluit, dat wel. Even brandde er een discussie los over abstract schilderen. Daarover in de nabespreking meer. De koek van Robert bij de koffie en de thee en de soep van Jeanine werden even gulzig verorberd als de tips voor exposities

Lees verder »

Souza Zaterdag, 22 februari 2020

Het was een zelfstandig-werken dag. In het begin moest even een probleem met de bezetting van onze expositie in het CBK Rensenpark worden opgelost. Wegens ziekte en andere overmacht was er niemand. Onze oplossing: doe maar een dagje dicht. Kunnen de schilderijen ook even tot rust komen na al dat bekijks en complimenteus gedrag. Iedereen had zin om de kwasten en de verf daarna in beweging te zetten. En dat ging tot de soep voortvarend. Eke met haar groepje zwemsters, Marijke P. met haar vervolgstudie op een portretcursus, Marijke van R met een impressie van Marokko voor het project Feest van

Lees verder »

Souza Zaterdag, 25 januari 2020

Door Marscha van Noesel Het was een drukke en inspirerende dag met Ruud Venekamp als coach. De start was een beetje hobbelig, omdat de koffie op was en de sleutel van de voorraadkast niet werkte. Gauw even koffie bij de Jumbo gekocht, waarna de dag kon beginnen. Ruud hield een inleiding over compositie, kleur en vorm in schilderijen van de oude meesters, zoals Vermeer. Iedereen ging met die nieuwe of opgepoetste inzichten aan het werk met eigen composities. Conny had stapels computer gestuurde verrassende grafieken bij zich waar Ruud bijzonder in geïnteresseerd was, temeer omdat hij zelf weinig kennis heeft

Lees verder »