Annet Verplanke

"Ik schilder verhalen"

Aardse zaken
In deze serie schilderijen is een stukje van de aarde te zien met wat er zich op dat moment afspeelt. De mensen die er leven en de dingen die er gebeuren. 
Het is een verhaal dat even stil staat. 
Misschien zo een nieuwe betekenis krijgt en het verhaal in een nieuw daglicht komt te staan.
Ik schilder verhalen.

Mijn schilderijen hebben een magisch-realistische inslag. In mijn werk zoek ik naar evenwicht in vorm en kleur. In mijn schilderijen zijn onderwerp en achtergrond even belangrijk.  Beiden vormen ze onderdeel van het verhaal. De schilderijen uit de serie Aardse Zaken zijn herkenbaar aan het stukje van de aarde, de ronding van de horizon.

Mail voor contact naar: annetverplanke@gmail.com

 

Portfolio