Annet Verplanke

"Ik schilder verhalen"

Aardse zaken
In deze serie schilderijen is een stukje van de aarde te zien met wat er zich op dat moment afspeelt. De mensen die er leven en de dingen die er gebeuren. 
Het is een verhaal dat even stil staat. 
Misschien zo een nieuwe betekenis krijgt en het verhaal in een nieuw daglicht komt te staan.
Ik schilder verhalen.

Mijn schilderijen hebben een magisch-realistische inslag. In mijn werk zoek ik naar evenwicht in vorm en kleur. In mijn schilderijen zijn onderwerp en achtergrond even belangrijk.  Beiden vormen ze onderdeel van het verhaal. De schilderijen uit de serie Aardse Zaken zijn herkenbaar aan het stukje van de aarde, de ronding van de horizon.

 

Portfolio

“Leven in illusies”

Wat me boeit bij het schilderen is het creëren van een illusie. Proberen met verf op een plat vlak een beeld te schetsen van wat je voor je ziet en misschien ook iets te laten zien van de stemming waarin jezelf op dat moment bent. Of een idee te geven van de sfeer die je tijdens het schilderen ervaart. Kijken of je de lichtval op een schouder over kunt brengen of een interessante schaduwpartij.
Kleurvlakken die elkaar versterken, of juist in toom houden. Penseelstreken die elkaar wegduwen of juist over elkaar heen liggen, transparant of juist heel dekkend. Kortom het spel van licht en schaduw aan de ene kant en van het materiaal aan de andere kant. Het is gewoon lekker om te doen. En als het dan ook nog een beetje lukt, dan kan je dag niet meer stuk.
Wanneer u contact met mij wilt kunt u me mailen op het volgende mail adres:
robertvanbeek9@gmail.com

Kijk voor actuele informatie over schilderijen die te koop zijn op www.robertvanbeek.nl