Kunstenaars collectief

Laatste berichten

Souza Zaterdag

Souza zaterdag, 21 januari 2023

door Marscha van Noesel Aanwezig: Conny, Gerard, Jeanine, Marijke R. Eke, Josje, Robert, Nasima en ondergetekende. Afwezig: Marijke van P. Marion, Margot en Annet Gelukkig: Souza blijft! We hadden eind vorig jaar afgesproken eens goed na te denken over gewetensvragen: wat heeft Souza jou te bieden, v.v en wat verwacht je van de Schildergroep als geheel en van elk lid afzonderlijk en individueel. Nogal een pakketje huiswerk. Bij de koffie met koek van Marscha gingen we het rijtje af. Samenvattend was iedereen het er over eens dat Souza moet blijven, maar dat de oorspronkelijke doelstellingen wel in de duisternis zijn

Lees verder »
Souza Zaterdag

Souza zaterdag, 17 december 2022

door Marscha van Noesel Hallo allemaal, Na de koek (van Marion) en koffie van Van Nelle wisselden we wat ervaringen uit, waarna we tijdens de soep wat dieper in gingen op de doelstellingen van Souza. Daarover straks meer. Jammer dat we met zessen waren, maar dat had ook voordelen: Margo kon zich zodoende het hele lokaal toe-eigenen om eens lekker haar ideeën voor de Van Gogh expositie te ontwikkelen. Talloze sjablonen voor haar werk lagen verspreid over diverse tafels. Wat er tevoorschijn kwam, was een artistiek , creatief en verrassend architectonisch ontwerp van de brug waar van Gogh op uitkeek

Lees verder »
Souza Zaterdag

Souza zaterdag, 15 oktober en 19 november 2022

door Marscha van Noesel Hallo allemaal Het viel mij op dat sommigen het verslag van 15 oktober j.l. hadden gemist. Dat klopt. Ik heb het niet gemaakt! Waarom niet? Ik had zoveel meer lezers gehad, want die waren die zaterdag afwezig en die wilden wel graag weten wat er ‘achter hun rug’ was afgesproken. Nou: niets. Wel hebben de aanwezigen lekker gewerkt, maar zo lekker dat ik er nu geen ‘actuele herinneringen’ meer aan heb. Anders dan gisteren: de helft van het aantal leden was dit keer aanwezig: Marion, Marijke R., Marijke van P., Nasima, Jeanine, Gerard, Margot( bij de

Lees verder »

Harm van Ballegooijen

Robert van Beek

Josje Boetzkes

Harm van Ballegooijen

Harm van Ballegooijen

Harm van Ballegooijen

Harm van Ballegooijen

Harm van Ballegooijen

Harm van Ballegooijen

Harm van Ballegooijen

Harm van Ballegooijen

Harm van Ballegooijen

Kunstenaars

Harm van Ballegooijen
Robert van Beek
Nasima Bosma
Eke Krabben
Jeanine Liefkens
Nasima Bosma
Conny Muilwijk
Marscha van Noesel
Gerard Platen
Marijke van Proosdij
Marijke Reijs
Annet Verplanke
Josje Boetzkes

Over Souza

De schilders van SOUZA hebben sinds 1985 een creatieve en inspirerende vriendschapsband. Eén zaterdag per maand werken ze zelfstandig of onder leiding van een professionele kunstenaar en sluiten de schilderdag af met een onderlinge werkbespreking.

In 1985 begon de groep als zelfstandig onderdeel binnen de Amateur Kunstenaars Emmen. De initiatiefnemers wilden met de nieuwe groep meer ruimte om elkaars werk te bespreken en te kunnen experimenteren om zo een eigen stijl te ontwikkelen. De naam SOUZA is ontstaan in een eerdere locatie waar de groep werkte: een SOUterrain waar de groep op ZAterdag schilderde: SOUZA.
SOUZAterdag

SOUZA heeft op dit moment 16 leden. Schilders die het schilderen als beroep hebben, schilders voor wie schilderen levensvervulling is en schilders die hun vrije tijd aan schilderen besteden. Voor allen geldt dat zij het schilderen niet kunnen laten.

De leden van SOUZA komen één zaterdag per maand bij elkaar om gezamenlijk te schilderen. De dag begint altijd met koffie en koek en gesprekken over de vele gemeenschappelijke interessen. Dan is het tijd om te schilderen. Er wordt hard gewerkt, er wordt ook naar elkaars werk gekeken en commentaar gegeven. En tussen de middag wordt SOUZA-soep gegeten die telkens door een ander SOUZAlid wordt verzorgd. Aan het einde van de middag bespreken we samen het werk dat die dag verricht is.

Elk jaar wordt een groepsbezoek gebracht aan een museum of expositie waar één van de SOUZAers erg van onder de indruk is. Zo werden o.a. Museum Insel Hombroich bij Neuss, het Felix Nussbaumhaus in Osnabrück en de Kunsthalle in Emden bezocht. Zo’n excursie levert inspiratie op en, vooral, een collectieve ervaring. Ook een dag schilderen ‘op locatie’, bij voorkeur in het zomerseizoen heeft deze functie.

SOUZA exposeert als groep gemiddeld eens per 5 jaar. De afzonderlijke SOUZAleden exposeren met regelmaat in diverse galeries en in openbare gebouwen in de wijde omgeving. SOUZA is simpel georganiseerd. Tijdens de SOUZAterdagen in september en januari worden de data voor de volgende periode vastgesteld. De koek- en soepbeurten worden verdeeld, er wordt besloten welke begeleiders worden uitgenodigd. Souza werkt in het gebouw van de Amateur Kunstenaars Emmen, AKE, aan de Heidelaan 16 in Emmen.

Geschiedenis

Op 9 januari 1985 begon een groep leden van de Amateur Kunstenaars Emmen AKE met de uitvoering van een nieuw idee: eenmaal per maand een hele zaterdag werken onder leiding van een professioneel beeldend kunstenaar.

De initiatiefnemers zochten naar een vorm waarin ruimte was om elkaars werk te bespreken en te kunnen experimenteren om zo een eigen stijl te ontwikkelen. Dat werd de Zaterdaggroep van de AKE.

De naam SOUZA ontstond toen de groep enige tijd niet in het AKEgebouw werkte, maar elders, in een SOUterrain, nog steeds op ZAterdag, SOUZA. In de meer dan 25 jaar van zijn geschiedenis zijn de oorspronkelijke doelen overeind gebleven evenals die vorm, waarin men ze hoopte te bereiken.

Begeleidende kunstenaars, Marjolein Beltman, Wessel Dijkstra, Adri de Fluiter, Ruud Venekamp, Aly Metz, Ellen Kroeze, Margot Klein Tiessink, Frank Hutchison, e.a., kwamen eenmalig of voor meerdere keren.

Van de initiatiefnemers zijn er 4 nog steeds actief binnen SOUZA. De SOUZAers hebben heel verschillende achtergronden, zijn afgestudeerd aan een Academie voor Beeldende Kunsten of hebben zich in hun vrije tijd via allerlei cursussen geschoold.Als beroep hebben, of hadden, ze (teken)leraar, arts, technische en sociale functies.

Wat ze gemeen hebben is een intense betrokkenheid bij de beeldende kunst. De groep heeft eens in de 5 jaar als groep geexposeerd. Afzonderlijke leden exposeren frequent op zeer diverse locaties.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op

Souza

is te vinden in het gebouw van de AKE te Emmen

E-mail: